ARCHIV

Tisková zpráva Slunečnice, o.s. k prvnímu úspěchu pilotního projektu Slunečnice a INTERPAP Office s.r.o.  „INO vace pro Slunečnici“
 

Společnost INTERPAP Office, s.r.o. vymyslela projekt s názvem INOvace pro Slunečnici na podporu Slunečnice, o.s., do něhož nenásilně a v rámci své každodenní činnosti zapojuje své zákazníky. Princip jak mohou zákazníci pomáhat je velmi jednoduchý: za každou objednávku zboží svého zákazníka z děčínského regionu věnuje 4,- Kč na konto Slunečnice. Smyslem projektu je rozvoj spolupráce a vazeb v regionu kde žijeme a podnikáme.
„Jsme česká společnost, která je na trhu již 20 let. Máme zákazníky po celé republice, ale v našem regionu se chceme chovat jako patrioti. Sami zaměstnáváme pracovníky s postižením, ale rádi pomůžeme i dalším lidem, kteří tuto pomoc potřebují“, vysvětluje Petr Žák, obchodní ředitel společnosti. „Chtěli jsme do tohoto mecenášství zapojit i další firmy a napadlo nás, že vzájemnou spoluprácí se dá udělat velmi mnoho. Proto jsme vymysleli projekt, při němž si mohou firmy a další odběratelé nakoupit u nás vše co potřebují a zároveň tak pomoci financovat potřebnou činnost, kterou Slunečnice v Děčíně už tolik let vykonává.“
Projekt odstartoval v létě 2013 a za první půlrok se podařilo tímto způsobem pro Slunečnici nashromáždit částku 5.136,- Kč. Slunečnice tyto prostředky využije na potřeby provozu sociálních služeb pro osoby s postižením, kterým se věnuje v rámci sociální rehabilitace a pracovních tréninků. Ředitelka Slunečnice, Šárka Zimová Dostálová, k tomu dodává: „Nápad společnosti INTERPAP Office je úžasný v tom, jak je jednoduchý a přitom dokáže zapojit spoustu lidí a firem. A je vlastně výhodný pro všechny navzájem. Nečekáme z tohoto projektu žádné miliony, víme, že půjde ročně o nějaké tisíce korun, ale i to je pro nás velká podpora. Současně má tento projekt po nás řadu zajímavých synergických efektů – prezentuje činnost Slunečnice v regionu, může oslovit další občany a firmy, kteří budou chtít také pomáhat. Tenhle filantropický přístup, kdy místní firmy investují zpět do svého města do podpory charity, dětí nebo dalších smysluplných projektů, je dle mého jedinou šancí na pro rozvoj kvalitní společnosti v Děčíně. Protože státní dotace na tyto aktivity nikdy nebudou takové, jak ve skutečnosti potřebujeme.“
Slavnostní podepsání sponzorského daru proběhlo v terapeutických dílnách Slunečnice, kde se lidé s postižením připravují na soběstačnost a učí se zde základním pracovním návykům.
 
Šárka Zimová Dostálová, Slunečnice, o.s. a Petr Žák, INTERPAP Office, s.r.o.

 
 
 
Další informace:
 
INTERPAP Office, s.r.o. poskytuje již 20 let kvalitní vybavení a servis v oblasti potřeb pro kanceláře         a firmy. Svým zákazníkům umí nabídnout rychlý a kvalitní servis v oblati kancelářských potřeb, náplní do výpočetní techniky, drogerie a hygieny, občerstvení, reklamních předmětů a pracovních oděvů. Společnost má sídlo  a centrální sklad v DC, ale působnost po celé České republice a je jedním z největších dodavatelů výše uvedeného sortimentu v ČR. Současně aktuálně zaměstnává 10 osob ve své chráněné dílně, ve firmě INO, s.r.o.
 
Kontakt: INTERPAP Office s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín; mobil: +420 603 586 432; fax: +420 412 558 191;  Petr Žák – e-mail: zak@ino.cz; www.ino.cz
 
 
Slunečnice, o.s. zajišťuje již 16 let služby sociální rehabilitace a pracovního tréninku pro osoby s mentálním a zdravotním postižením z děčínského regionu, provozuje akreditované Dobrovolnické centrum a několik pracovišť, kde lidé s postižením pracují – Kavárnu palačinkárnu Na cestě na Zámku Děčín, Sociální firmu Slunečnice a Chráněnou grafickou dílnu Slunečnice.
 
Kontakt: Slunečnice, o.s., Hudečkova 1, 405 01  Děčín 1, mobil: +420 733 735 940; Šárka Zimová Dostálová – e-mail: zimova.dostalova@seznam.cz; www.slundecin.org