Představení Slunečnice

 
Slunečnice, z. s., je organizace s tradicí v poskytování služeb lidem s mentálním a zdravotním postižením od roku 1998. Usiluje o integraci osob s postižením do běžného života a pomáhá jim při zajišťování důstojných životních podmínek. Je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků.
 
Stěžejní aktivitou Slunečnice, z. s., je provoz centra Cesta do světa, které nabízí osobám s postižením registrované sociální služby „sociální rehabilitace“ a „sociálně terapeutické dílny“ podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
V rámci sociálně terapeutických dílen mohou uživatelé našich služeb využít dílnu na výrobu litých a motaných svíček, Trénink úklidových a domácích prací, ale také dlouhodobý program pracovního tréninku v Kavárně-palačinkárně Na cestě (na Děčínském zámku) provozovaných spolkem.
 
Našich služeb stabilně ročně využívá kolem 70 osob s postižením.
Slunečnice současně zajišťuje také akreditovanou dobrovolnickou službu. Naši dobrovolníci pomáhají s volnočasovými aktivitami pro osoby s postižením, působí v programu Dobré odpoledne (dobrovolník na několik hodin týdně funguje jako společník člověka s postižením, s nímž tráví volný čas), připravují kulturní a veřejné akce a pomáhají s propagací činnosti. Na naše dobrovolníky jsme opravdu pyšní. Dobrovolníci procházejí psychotesty, vzděláváním a podléhají pravidelné supervizi.
 
Financování
 
Zdroje příjmů Slunečnice, z.s. tvoří granty a dotace z prostředků ministerstev, samospráv a Evropské unie, individuální i firemní fundraising a vlastní příjmy. Ty tvoří především příjmy tréninkové kavárny-palačinkárny, příjmy z pronájmů prostor objektu, v němž sídlíme, a platby uživatelů našich služeb za doplňkové služby (podrobnější informace o hospodaření najdete ve výročních zprávách).