Výkonné orgány Slunečnice, z.s.

Rada Slunečnice, z.s.
 
Předsedkyně - Šárka Zimová Dostálová
Místopředseda - Bc. Taťána Tlustošová
Člen rady - Mgr. Dagmar Havránková
 
Kontrolní výbor Slunečnice, z.s.
 
Předsedkyně KV – Zuzana Kudrnáčová
Členové KV – Martina Kramerová, DiS., Helena Hantáková