Historie Slunečnice

V roce 1998 shromáždila kolem sebe zdravotní sestra z Ústavu sociální péče pro děti a mládež ve Staré Olešce - Šárka Tomanová – skupinu přátel, dobrovolně pomáhajících zpříjemňovat volný čas obyvatelům tohoto ústavu. Vedení ústavu navrhla, aby společně založili občanské sdružení, díky kterému by měli mnohem větší možnosti pomáhat lidem s postižením v jejich dlouhodobém rozvoji a snáze získávali finanční prostředky na podporu nejrůznějších aktivit.
 
Zakládající členové – PhDr. Jana Harašová, Šárka Bendová, Šárka Tomanová, Jan Dostál, Věra Chramostová a Ing.Vlastimil Pažourek - zvolili jako oficiální zástupce nového sdružení Šárku Tomanovou (dnes Zimovou Dostálovou) za předsedkyni, PhDr.Janu Harašovou (dnes Kollmanovou), tehdejší ředitelku ÚSP Stará Oleška, za místopředsedkyni a jako třetího člena Rady Šárku Bendovou, v té době vychovatelku v ÚSP Stará Oleška.
 
Na základě žádosti podané na Ministerstvo vnitra ČR byla organizace dne 12.6.1998 oficiálně zaregistrována pod názvem Slunečnice. Na Slunečnici, o.s. pak byla přejmenována až k 17.5.2007. V prosinci roku 2016 pak změnila právní formu a stala se zapsaným spolkem Slunečnice, z.s. a její dceřinné orgány - Sociální firma, Chráněná grafická dílna a Cesta do světa - pobočnými spolky.
 
 
Historie vedení Slunečnice, o.s. od jejího vzniku

historie_vedeni.pdf