Akce
Sponzoři

Z tisku

Cesta do světa, Slunečnice, z.s. našla správnou cestu

Pobočka děčínské Slunečnice, Cesta do světa, úspěšně ukončila dvouletý projekt  „Jdeme správně?“ financovaný Evropským sociálním fondem. „V úterý 30.října jsme dokončili a odeslali závěrečnou zprávu, čímž ale projekt nekončí, protože jeho výstupy byly tak přínosné, že s nimi budeme pracovat i v dalších měsících“, vysvětluje ředitelka Slunečnice, z.s. Šárka Zimová Dostálová. „Od října 2016 do září 2018 se projekt snažil zlepšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných ve Slunečnici lidem s mentálním postižením. Zaměřený tedy nebyl přímo na klienty našich sociálních služeb, ale na jejich rodiče a pracovníky Cesty do světa Slunečnice.“
V průběhu uplynulých dvou let tak proběhla řada vzdělávacích a podpůrných aktivit pro pracovníky Cesty do světa i rodiče klientů. Celkem se do projektu zapojilo 39 osob, uskutečnilo se 18 kurzů, proběhlo 84 hodin supervize, 5 stáží pracovníků Slunečnice v jiných organizacích, poskytujících sociální služby, v celkovém rozsahu 130 hodin, poskytnuto bylo 3,25 hodin právního poradenství a 119 hodin odborného poradenství psychologického či poradenství k odborným tématům sociální práce a života lidí s postižením.

Proběhla také rozsáhlá evaluační analýza služeb, doplněná cvičnými inspekcemi, které pomohly Cestě do světa upravit a nastavit metodiky práce s postiženými lidmi, připravit rozšíření stávající ambulantní služby Sociální rehabilitace o terénní formu a vznik nové služby Chráněné bydlení, kterou Cesta do světa Slunečnice plánuje zřídit v průběhu budoucích 2 let.
„Bez podpory projektu bychom si tak rozsáhlý projekt, zaměřený na zlepšení kvality sociálních služeb, nemohli z vlastních zdrojů vůbec dovolit, a nemohli bychom jeho aktivity zdarma poskytnout ani rodičům našich klientů, což považujeme, pro úspěšné zahrnutí plánovaných změn a dlouhodobou péči o naše klienty i jejich rodiny, za stěžejní“, uzavírá význam projektu Zimová Dostálová.
 
Celkem uzavřelo dohodu o účasti v projektu 39 osob = 11 pracovníků a 28 neformálních pečovatelů. Z toho jakoukoliv formu podpory získalo 39 osob. Celkem za projekt získalo více než 40 hodin podpory 31 osob, z toho 10 pracovníků a 21 neformálních pečovatelů.