Akce

10.6.2017 od 13. hodin
      v Kempu Děčín
 
 http://kramle.webnode.cz
Sponzoři

Kurz sexuality 6.6. - 7.6. 2017

Sexualita a vztahy lidí s postižením 1

·         8 vyučovacích hodin
·         Číslo akreditace: 2012/0853-PC/SP/VP/PP

Komu je kurz určen: Všem pracovníkům poskytujícím sociální služby dospělým nebo dospívajícím lidem s postižením a jejich vedoucím pracovníkům. Především pak těm, kteří chtějí umět v otázkách sexuality své klienty bezpečně podpořit a informovat.

Obsah

 
·         Seznámení s Osou zapojení pracovníka do práce se sexualitou klienta/vyhodnocení aktuálních možností účastníků a jejich osobních hranic pro práci se sexualitou
·         Pojmy a pravidla pro práci se sexualitou na základní úrovni
·         Vymezení osobní hranice účastníka pro práci se sexualitou
·         Konkrétní znevýhodnění lidí s postižením v oblasti sexuality a vztahů
·         Sjednocování účastníku v otázkách přístupu k sexualitě
·         Praktická část – ochutnávka ze sexuální osvěty

Cíl kurzu: Cílem kurzu je správné pojetí sexuality nejen v rámci sociální služby, ale také její úzké spojení s kvalitou lidského života, vztahy, potřebami, ale i sociálními normami a hranicemi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Sexualita a vztahy lidí s postižením 2

·         8 vyučovacích hodin
·         Číslo akreditace: 2012/0854-PC/SP/VP/PP

Komu je kurz určen: Kurz je určen pracovníkům poskytujícím sociální služby dospělým nebo dospívajícím lidem s postižením. Především pak těm pracovníkům, kteří se chtějí oblasti sexuality reagovat na konkrétní zakázky klientů formou osvěty nebo intervence. Předpokladem je, že účastník absolvoval předchozí kurz nebo je v oblasti základně vzdělán jiným způsobem.

Obsah
·         Mapování aktuálního stavu organizace účastníka pro nastavení vnitřních kompetencí
·         Pravidla poskytování intervence a osvěty
·         Metoda Hermeneutického kruhu
·         Nácvik používání speciálních pomůcek a materiálů
·         Nácvik vedení rozhovoru s klientem
·         Řešení eticky nebo morálně sporných situací

Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit se s možnostmi naplňování sexuálních a vztahových potřeb lidí s postižením, pravidly pro bezpečné poskytování osvěty a intervence a opětovné stanovení osobních hranic, nutných pro tuto práci, stejně jako nutných kompetencí v rámci poskytovaných služeb.