Akce
Sponzoři

Průběh projektu

Závěrečná souhrnná zpráva o realizaci projektu  Jdeme správně?

Pobočka děčínské Slunečnice, Cesta do světa, úspěšně ukončila dvouletý projekt  „Jdeme správně?“ financovaný Evropským sociálním fondem. Od října 2016 do září 2018 se projekt snažil zlepšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných ve Slunečnici lidem s mentálním postižením. Zaměřený tedy nebyl přímo na klienty našich sociálních služeb, ale na jejich rodiče a pracovníky Cesty do světa Slunečnice.
V průběhu uplynulých dvou let tak proběhla řada vzdělávacích a podpůrných aktivit pro pracovníky Cesty do světa i rodiče klientů. Celkem se do projektu zapojilo 39 osob, uskutečnilo se 18 kurzů, proběhlo 5 stáží pracovníků Slunečnice v jiných organizacích, poskytujících sociální služby, v celkovém rozsahu 130 hodin, 84 hodin supervize, poskytnuto bylo 3,25 hodin právního poradenství a 119 hodin odborného poradenství psychologického či poradenství k odborným tématům sociální práce a života lidí s postižením.
Proběhla také rozsáhlá evaluační analýza služeb, doplněná cvičnými inspekcemi, které pomohly Cestě do světa upravit a nastavit metodiky práce s postiženými lidmi, připravit rozšíření stávající ambulantní služby Sociální rehabilitace o terénní formu a vznik nové služby Chráněné bydlení, kterou Cesta do světa Slunečnice plánuje zřídit v průběhu budoucích 2 let.
„Bez podpory projektu bychom si tak rozsáhlý projekt, zaměřený na zlepšení kvality sociálních služeb, nemohli z vlastních zdrojů vůbec dovolit, a nemohli bychom jeho aktivity zdarma poskytnout ani rodičům našich klientů, což považujeme, pro úspěšné zahrnutí plánovaných změn a dlouhodobou péči o naše klienty i jejich rodiny, za stěžejní“, uzavírá význam projektu Zimová Dostálová.
 
Podrobné údaje o projektu
 
Poradenství:
Právní poradenství – celkem 3,25 h., využilo celkem 8 účastníků projektu
Odborné poradenství:
 - expertka-supervizorka Mgr. J. Merhautová: celkem 22 h., využilo celkem 14 účastníků projektu
- Zimová Dostálová – individuální poradenství: celkem 53 h., využilo celkem 17 účastníků projektu
-  TUDYTAM, z.s. – celkem 30 h., využilo celkem 9 účastníků projektu
- Agentura Pondělí Monika Lampová - celkem 4 h., využilo celkem 6 účastníků projektu
- Agentura osobní asistenční služby, z.ú. - celkem 4 h., využilo celkem 6 účastníků projektu 6 lidí, 4h
 
 
Supervize:
- proběhlo 84 h. týmové či individuální supervize za celý projekt celkem, supervize se účastnilo celkem 9 účastníků – 4 SP a 7 PSS
 
 
Stáže:  5 stáží, 7 účastníků, 130 h za celý projekt
- 10.5.2017- Stáž v organizaci Pastelky, na službě Chráněné bydlení – 3 účastníci, 4 hodiny
- 2.- 6.10.2017 – Stáž ve Sdružení Neratov, z.s., Chráněné bydlení Domov – 39 h., 1 účastnice
- 16.- 19.10.2017 – Stáž v Denním stacionáři Úsměv – 32 h., 1 účastnice
- 9. – 11.4.2018 - Stáž ve Fokusu Labe – 24 h., 2 účastnice
- 13. – 17.8.2018 – Stáž v Agentuře Pondělí – 31 h. – 1 účastnice
 
 
 Vzdělávání: 18 kurzů, 203 výukových hodin, účast celkem 38 osob
- 5. - 7.10.2016 - Individuální plánování, Merhautová - 4 účastníci – 18 h.
- 6. - 7.12.2016 – Kdo bude mít potíže, Občanské sdružení Proutek – 8 účastníků – 12 h.
- 6. - 7.6.2017 – Sexualita a vztahy lidí s postižením II., Petr Eisner, Dis. – 8 účastníků – 16 h.
- 24.10.2017 – Svépomocná skupina – Sexualita lidí s postižením, Petr Eisner, Dis. – 8 účastníků – 3 h.
- 11.12.2017 – Prevence syndromu vyhoření, Merhautová – 1 účastník – 6 h.
- 6.1.2018 - Prevence syndromu vyhoření, Merhautová – 15 účastníků – 6 h.
- 27.3.2018 – Přístup k informacím a ochrana osobní údajů v podmínkách veřejné správy, NOVEKO vzdělávání spol. s.r.o. – 1 účastník – 4 h.
- 29.3.2018 – Krizová intervence, Merhautová – 8 účastníků – 6 h.
- 20.4.2018 -  Psychiatrické minimum, Merhautová - 9 účastníků – 5 h.
- 15.5.2018 - Svépomocná skupina pro rodiče/osoby pečující  - Psychohygiena, Merhautová - 6 účastníků – 4 h.
- 7. – 11.5.2018 – Práce se základními grafickými programy, MgA. Michaela Klihavcová – 3 jednodenní 8hodinové semináře, každý pro 8 účastníků
- 9. – 13.7.2018 – 40 hodin – Od strachu k důvěře, Merhautová  - (1.skupina)
- 23.7.2018 – Prevence syndromu vyhoření, Merhautová - 2 účastníci – 8 h. 
- 6. – 10.8.2018 – 40 hodin – Od strachu k důvěře, Merhautová  (2.skupina)
- 5.9.2018 – Sexualita lidí s postižením – návazný seminář pro osoby pečující,  p.Eisner  – 8 účastníků, 3 h.
- 10.9.2018 - Supervize v sociálních službách, Merhautová – 2 účastnice, 8 h.
 
Celkem uzavřelo dohodu o účasti v projektu 39 osob = 11 pracovníků a 28 neformálních pečovatelů. Z toho jakoukoliv formu podpory získalo 39 osob. Celkem za projekt získalo více než 40 hodin podpory 31 osob, z toho 10 pracovníků a 21 neformálních pečovatelů.