Projekt „INO vace pro Slunečnici“

Představujeme vám úspěšný projekt na podporu Slunečnice, který pro nás připravila a realizuje Společnost INTERPAP Office, s.r.o. (zkratka INO).  Projektu jsme společně dali název INOvace pro Slunečnici a za 2.pololetí r.2013 jsme z projektu získali 5.136,- Kč.
Společnost INTERPAP Office, s.r.o., která tento projekt pro nás vymyslela, do něj v rámci své každodenní činnosti zapojuje své zákazníky velmi jednoduchým principem: za každou objednávku zboží svého zákazníka z děčínského regionu věnuje 4,- Kč na konto Slunečnice. Smyslem projektu je rozvoj spolupráce a vazeb v regionu kde žijeme a působíme.
Protože náš partner v projektu obchoduje s produkty, které jsou potřebné pro všechny firmy a organizace, a to v denním užívání, můžete se do projektu zapojit i vy. Protože čím více lidí, firem, institucí do něj bude zapojeno, tím více nám bude dlouhodobě pomáhat. A navíc prostředky, které do nákupu vložíte, zůstanou v regionu a neodkutálí se nikam k zahraničnímu majiteli.
 
INTERPAP Office, s.r.o. je česká společnost, která je na trhu již 20 let. Má zákazníky po celé republice, a v našem regionu se snaží chovat jako patriot. Sama zaměstnává pracovníky s postižením, ale chce pomáhat i dalším lidem, kteří tuto pomoc potřebují. Pan Petr Žák, obchodní ředitel společnosti, k projektu říká:. „Chtěli jsme do tohoto mecenášství zapojit i další firmy a napadlo nás, že vzájemnou spoluprácí se dá udělat velmi mnoho. Proto jsme vymysleli projekt, při němž si mohou firmy a další odběratelé nakoupit u nás vše co potřebují a zároveň tak pomoci financovat potřebnou činnost, kterou Slunečnice v Děčíně už tolik let vykonává.“
Projekt odstartoval v létě 2013 a za první půlrok se podařilo tímto způsobem pro Slunečnici nashromáždit částku 5.136,- Kč. Slunečnice tyto prostředky využije na potřeby provozu sociálních služeb pro osoby s postižením, kterým se věnuje v rámci sociální rehabilitace a pracovních tréninků. Nečekáme z tohoto projektu žádné miliony, víme, že půjde ročně o nějaké tisíce korun, ale i to je pro nás potřebná podpora. Současně má tento projekt po nás řadu synergických efektů – prezentuje činnost Slunečnice v regionu, může oslovit další občany a firmy, kteří budou chtít také pomáhat. Protože státní dotace na tyto aktivity nikdy nebudou takové, jak ve skutečnosti potřebujeme.
 
Jde o projekt, který je dlouhodobý a jeho pravidelný přínos je pro nás podstatný. Podívejte se na webu www.ino.cz  na nabídku produktů, jejichž zakoupením můžete Slunečnici pravidelně pomáhat. Pokud se i Vám jeho myšlenka bude líbit a rozhodnete se do něj zapojit, budeme moc rádi. Protože náš partner v projektu obchoduje s produkty, které jsou potřebné pro všechny firmy a organizace, a to v denním užívání, můžete se do projektu zapojit i vy. Protože čím více lidí, firem, institucí do něj bude zapojeno, tím zajímavější bude pro nás finanční pomoc získaná z projektu. A navíc prostředky, které do nákupu vložíte, zůstanou v regionu a neodkutálí se nikam k zahraničnímu majiteli. Vzhledem k úspěšnému rozjezdu projektu se společnost INTERPAP Office, s.r.o. rozhodla tento dlouhodobý projekt v roce 2014 rozvíjet i v dalších regionech ČR a zapojit do něj i další vybrané regionální neziskové organizace. Projekt bude z tohoto důvodu pouze přejmenován na „INO vace pro…“ , vždy v daném regionu s odkazem na zapojenou neziskovou organizaci.

 Šárka Zimová Dostálová, Slunečnice, o.s. a Petr Žák, INTERPAP Office, s.r.o.
 
 
INTERPAP Office, s.r.o. poskytuje již 20 let kvalitní vybavení a servis v oblasti potřeb pro kanceláře a firmy. Svým zákazníkům umí nabídnout rychlý a kvalitní servis v oblasti kancelářských potřeb, náplní do výpočetní techniky, drogerie a hygieny, občerstvení, reklamních předmětů a pracovních oděvů. Společnost má sídlo  a centrální sklad v DC, ale působnost po celé České republice a je jedním z největších dodavatelů výše uvedeného sortimentu v ČR. Současně aktuálně zaměstnává 10 osob ve své chráněné dílně, ve firmě INO, s.r.o.
 
Kontakt: INTERPAP Office s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín; mobil: +420 603 586 432; fax: +420 412 558 191;  Petr Žák – e-mail: zak@ino.cz; www.ino.cz