POSLÁNÍ

 
rozvíjet samostatnost a pomáhat najít životní náplň
 
CÍLE:
 
- zprostředkovat pestré sociální kontakty
- podpořit samostatnost a tím omezit závislost na druhých
- pomoci s vyřešením problému
- aktivizovat člověka
 
JAKÉ ČINNOSTI POSKYTUJEME?
 
Základní:
- nácvik dovedností k soběstačnosti a samostatnosti
- zprostředkování sociálního kontaktu
- aktivizace
- poradenství a náležitá pomoc při řešení sociální situace

Doplňkové:
pobyty, výlety, pomoc při hygieně a stravování, doprovody s asistentem

Veřejný závazek SR leaflet.pdf