Pro koho

Pro lidi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením od 16 do 64 let.
 
Podrobný popis cílové skupiny:
Osoby (ŽENY I MUŽI) s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ústeckého kraje (především děčínského a ústeckého okresu).
 
Tito lidé jsou nebo by se mohli dostat do nepříznivé životní situace v důsledku:
- sociálního vyčlenění (snížené příležitosti k sociálním kontaktům)
- zúženého sociálního zázemí a z něho vyplývající závislosti (na rodině, poskytovateli služeb)
- snížených schopností udržet si získané dovednosti v oblasti samostatnosti
- dezorientovanosti v oblasti řešení nejrůznějších problémů či potíží
- života bez vyhlídek a z něho vyplývajících poruch chování či depresí
 
Aby mohli využívat služby SR, potřebují:
- schopnost porozumět alespoň základním pokynům asistenta
- chuť rozvíjet svoji samostatnost
- chuť hledat uplatnění pro svůj život (nejen pracovní, ale i osobní, sociální a zájmové)
- spolupracovat s klíčovým pracovníkem na svém plánování služby
 
Služby neposkytujeme těmto skupinám:
- lidem s psychotickým onemocněním
- dětem do 15 let
- seniorům nad 65 let