Cena za služby

Základní činnosti sociální rehabilitace jsou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovány zdarma.
 
Doplňkové činnosti jsou hrazené podle aktuálního ceníku:

přihláška a ceník DS - formulář nové od 1.3.2017.pdf
 
Na požádání vystavíme potvrzení o využití příspěvku na péči.