Cena za služby

Základní činnosti sociální rehabilitace jsou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovány zdarma.
 
Doplňkové činnosti jsou hrazené podle aktuálního ceníku:

ROZPIS ČINNOSTÍ A CENÍK od 04_2019.pdf
 
Na požádání vystavíme potvrzení o využití příspěvku na péči.