Akce
  
  10.6.2017 od 13. hodin
       v Kempu Děčín
  http://kramle.webnode.cz

Sponzoři  

Programy dopoledne

PROGRAMY NÁCVIKU SAMOSTATNOSTI
Péče o sebe, stravování, hospodaření s penězi, péče o domácnost, komunikace, samostatný pohyb - orientace v okolí
 
ALTERNATIVNÍ SLUŽBY K NÁCVIKU
Přírodovědně turistický program, Muzikoterapie, Zahradnictví, Relaxace
 
PRACOVNĚ TVŮRČÍ ČINNOST
Pracovně tvůrčí činnost - dekorace, papírna, tvořivá dílna, malování na sklo...