Akce
  
  10.6.2017 od 13. hodin
       v Kempu Děčín
  http://kramle.webnode.cz

Sponzoři  

POSLÁNÍ

 
PODPOROVAT PRACOVNÍ NÁVYKY A DOVEDNOSTI
 
CÍLE:
- zprostředkovat pracovní zkušenost a pracovní nácvik
- podpořit samostatnost a tím omezit závislost na druhých
- dostatečně informovat a připravit uživatele služby na pracovní poměr těm lidem, kterým jejich postižení brání mít trvalý pracovní poměr, najít jinou formu pracovního uplatnění

JAKÉ ČINNOSTI POSKYTUJEME?
1. podpora pracovních návyků a dovedností
2. nácvik dovedností pro soběstačnost a sociální začlenění­
3. pomoc při hygieně
4. pomoc při stravování

Veřejný závazek STD leaflet(1).pdf