Pro koho

Pro lidi s mentálním, kombinovaným, tělesným, případně s částečným sluchovým i zrakovým postižením od 16 let do 64 let.
 
Podrobný popis cílové skupiny:
Osoby (ŽENY I MUŽI) s mentálním, kombinovaným, tělesným, případně s částečným sluchovým i zrakovým postižením ústeckého kraje (především děčínského a ústeckého okresu).
 
Tito lidé:
 
mají z důvodu svého postižení dlouhodobě potíže s uplatněním na trhu práce
nebo ukončili školní docházku a mohli by se dostat do nepříznivé životní situace tím, že by neměli možnost dalšího rozvoje a tréninku pracovních dovedností­
- důsledkem této nepříznivé situace jim hrozí snížení soběstačnosti a vyčlenění z běžného života společnosti (nerozlišováním povinností a doby volna, neuplatnění, života bez plánů a výhledu do budoucnosti)

Aby mohli využívat služby STD, potřebují:
- chuť a vůli pracovat
- vůli trénovat domluvenou dobu příchodu a odchodu, dodržování doby přestávky, pracovní postupy podle návodu asistenta/ergoterapeuta, spolupráci s týmem
- schopnost porozumět pokynům asistenta a dodržovat daný pracovní postup (nebo část postupu podle domluvy)
- samostatně překonat schodiště
- spolupracovat s klíčovým pracovníkem na svém plánování služby

Služby neposkytujeme těmto skupinám:
lidem s psychotickým onemocněním (jiná cílová skupina s jinými potřebami)
dětem (dtto)
seniorům (dtto)
lidem s praktickou hluchotou nebo slepotou, která by jim neumožňovala trénink pracovních postupů
osobám imobilním, které používají k pohybu vozík nebo chodítko (z důvodu bariérového přístupu do STD)