AKTUÁLNĚ

VÝLETY NA ROK 2020

--------------------------------------

 

NOVÁ PRAVIDLA SR A STD - platné od 1.6.2019

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

Ochrana osobních údajů je realizována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Nakládání s osobními a citlivými daty řeší příslušná směrnice organizace.
 
Data jsou chráněná mechanicky i v elektronické podobě, stejně tak je zabezpečena vnitřní síť proti nepovolenému vniknutí.

S každým uchazečem je při sběru dat sepsán Informovaný souhlas.ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SLUŽEB

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY