DOBROVOLNÍK ROKU


OCENĚNÍ DOBROVOLNÍK ROKU 2019

Vážení přátelé,

Jako již řadu let opět budeme oceňovat nejlepší dobrovolníky našeho města za rok 2019. A poněvadž je mezi námi i spoustu lidí, kteří dělají něco nezištně a skoro nikdo to nemusí tušit, obracíme se na vás s prosbou o pomoc.
Máte ve svém okolí někoho, o kom bychom měli vědět? Někoho, kdo třeba pomáhá sousedce s nákupem, pořádá akce pro děti, doučuje je, chodí čistit lesy, pomáhá rozvíjet město, předčítá seniorům... Dělá cokoliv, za co si zaslouží poděkování.

Pojďme společně ukázat, že si těchto lidí vážíme a jejich práce má smysl.
Napište nám o nich krátké povídání, sdělte nám v něm, co skvělého dělají a přidejte jejich kontakt.
 
Nominace zasílejte prosím do 2.3.2020 na email: dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz .
Děkujeme a těšíme se na Vaše příběhy,
 
Slunečnice, z.s.--------------------------------------------------------------------

Ocenění Dobrovolník roku 2018 Města Děčín

 
Pravidelně již devátým rokem pořádá děčínská Slunečnice, z.s. oceňování nejlepších dobrovolníků města Děčín za předchozí rok. Smyslem akce je představit veřejnosti a představitelům města jedinečné osobnosti z řad občanů, které se bezúplatně a ve svém volném čase intenzivně věnují pomoci druhým lidem, většinou těm, kteří jsou na okraji společnosti, v tíživé životní situaci, mají různá zdravotní postižení anebo dlouhodobě s velkým nasazením zdarma pracují s dětmi či seniory. Akce se konala v Městské knihovně Děčín, 29.3.2019 pod záštitou Magistrátu Děčín, který zastupoval člen rady Ing Ondřej Smíšek. Tradičně se účastnili také dobrovolníci z německé Diakonie Pirna, s nimiž Slunečnice dlouhodobě spolupracuje a kteří v červnu, na oplátku pozvali Slunečnici do Pirny na jejich slavnostní oceňování nejlepších dobrovolníků.

Na ocenění Dobrovolník roku bylo z děčínských organizací nominováno 17 osobností a jejich nominace byly rozděleny do čtyř kategorií –sociální a zdravotní, děti a mládež, sport a kultura.

Za Nemocnici Děčín, KZ, a.s. byly nominovány Jitka Horká, Bc.Yveta Fišerová, Kateřina Burešová a Lenka Bártová, které pravidelně dochází za pacienty několika oddělení děčínské nemocnice, aby jim zpříjemnily dobu, kterou musí v nemocnici strávit. Za Svaz tělesně postižených a současně i za Slunečnici, z.s. byla nominována Jiřina Kaplanová, která se podílí na činnostech seniorů v klubu „Dobré pohody“, kde vytváří náplň klubu a pravidelná setkání seniorů s kreativní činností.
Spolkem Severka byl nominováni pan Jan Martan a paní Denisa Mašková, za skvělou pomoc handicapovaným dětem. Kroužkem při DDM Krůčky byly navrženy na ocenění paní Stanislava Nováková a Ing. Světlana Plešková, za jejich milou a nezištnou práci s dětmi. Českým červeným křížem byla nominována na cenu paní Nikola Vácová, která se nesmírně obětavě zapojuje do příprav soutěží a práce s dětmi.

Ve sportovní kategorii byli oceněni tito dobrovolníci: paní Alena Podrazká za Český kynologický svaz, kde pracuje ne jen s pejsky, ale stará se i o technické zázemí. Také pan Václav Šolc byl oceněn a obdržel poděkování za práci při organizaci ledního hokeje a dalším oceněným byl Mgr. Alois Sýkora za úspěšnou dobrovolnickou trenérskou práci ve vodním pólu.
Za kulturní kategorii dostali ocenění dobrovolníci. MUDr. Věra Pokorná, která se obdivuhodně věnuje organizování benefičních koncertů v rámci Andělů bez křídel. Za Indigo byl nominován pan Josef Kotlár za propagaci romské hudby mezi mládeží, dále také obdržel ocenění pan Jaroslav Vomáčka, dobrovolný správce facebookové stránky Děčín a okolí, za svou dennodenní mravenčí úžasnou práci.

Hlavní cenu a „Dobrovolníkem roku 2018“ města Děčín se stala paní Ludmila Panenková, tuto činorodou ženu nominoval divadelní spolek Karla Čapka, za její dlouholetou činnost ve spolku a za její mnohostrannou kulturní a veřejnou angažovanost.

Slunečnice,z.s. ze srdce děkuje všem oceněným dobrovolníkům za jejich dobročinnou a úžasnou práci, dále také děkujeme Městu Děčín a Valdemaru Grešíkovi, Národní cukrárně a kavárně a květinářství Ad Albi za podporu a dárky pro oceňované dobrovolníky. Poděkování patří Kavárně - palančinkárně Na cestě za výborné občerstvení a nemalý dík i za skvělé hudební vystoupení Tomáše Kostky a Ivy Šulcové. Na organizaci akce se podílelo Město Děčín, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a také Česko-německý fond budoucnosti.
 
...pár fotografií z této akce 
 
 ... společné foto všech nominovaných a oceněných dobrovolníků
 

 ...hlavní cenu "Dobrovolník roku 2018" získala paní Ludmila Panenková

 
  ...diváci


...s partnery projektu z německé Pirny