Historie dobrovolnictví

Dnešní profesionální nezisková organizace Slunečnice, z.s., byla na svém počátku plně dobrovolnickým sdružením zaměřeným na rozvíjení volnočasových aktivit pro klienty Ústavu sociální péče Stará Oleška na Děčínsku. Tenkrát nikdo neočekával, že skupina dobrovolníků pořádajících festival Olešská kramle časem vyroste v uznávanou organizaci s působností v celém Ústeckém kraji. Když v roce 1998 zakládala Šárka Tomanová (dnes Zimová Dostálová) občanské sdružení Slunečnice, všichni, kdo se podíleli na jeho fungování, byli neškolenými dobrovolníky. Pojem akreditace byl tehdy ještě neznámý. Až do roku 2001 Slunečnice rozvíjela postupně svou činnost na zcela dobrovolnické bázi, ale 3. žáří 2001 byla přijata první zaměstnankyně Helena Hantáková, která pracuje v centru sociální rehabilitace Cesta do světa dodnes. Organizace se posléze díky evropským projektům začala zabývat odbornými službami pro klienty, pro které bylo nutné přijmout profesionály. Dobrovolníci přestali být hlavními aktéry dění. V důsledku profesionalizace v letech 2003 - 2004 bohužel ztrácela dobrovolnická komunita kolem Slunečnice dobrý přehled o činnosti o možnostech pomáhat. Vedení Slunečnice si bylo této situace vědomo. Dobrovolníci vždy představovali velký pomocný potenciál, který se projevoval například při rekonstrukci plánovaného domova náhradní rodinné péče Jablůňka, při pořádání větších akcí jako festival Kramle či dny otevřených dveří. Poté, co se situace v profesionálním zajištění služeb pro uživatele s mentálním a tělesným postižením Slunečnice, o.s., kolem roku 2005 stabilizovala, vznikla z několika důvodů potřeba opět více rozvíjet dobrovolnickou činnost a dát jí jasný směr. Počet dobrovolníků postupně rostl - dobrovolníky se stávaly rodiče nebo příbuzní klientů Slunečnice a v největší míře studenti středních škol, pro které Slunečnice, o.s., pořádala náborové a osvětové besedy přímo na školách. Profesionální vedení dobrovolníků a zlepšování zázemí pro jejich činnost se velmi pozitivně odrazilo na zkvalitňování jejich práce. Od roku 2006 působil ve Slunečnici jako koordinátor dobrovolníků Ondřej Zima. Právě jeho zásluhou zahájilo v roce 2008 činnost akreditované Dobrovolnické centrum Slunečnice. V současné době je koordinátorka Kateřina Minden, která DC vedla do roku 2013, na mateřské dovolené a vedoucím DC je opět Ondřej Zima. Centrum má vlastní zázemí, metodicky vede 20 dobrovolníků z různých věkových skupin. Pořádá pro ně pravidelná vícedenní školení a supervizní sezení zaměřená na přímou práci s lidmi s mentálním a tělesným postižením. Hlavními aktivitami Dobrovolnického centra Slunečnice je celoroční program Dobré odpoledne,doprovody klientů do tréninkových pracovišť,dobrovolníci vedou divadelní skupinu a kroužek vaření,věnují se s klienty dopolední kreativní činnosti. Mezi nejznámější kulturní akce dobrovolnického centra patří festival spojených světů Kramle, který se koná již 15 let.

Zapsaný spolek Slunečnice nesmírně děkuje všem obětavým lidem, kteří nám v uplynulých letech pomáhali a pomáhají ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Díky dobrovolníkům už lidé s postižením mohou žít plnohodnotné životy. Díky dobrovolníkům dostává i naše práce smysl. Popravdě řečeno, nebýt dobrovolníků, nebyla by dnes ani Slunečnice!