Akce

10.6.2017 13 - 23 hodin
      v Kempu Děčín 

 http://kramle.webnode.cz  

Sponzoři

Činnosti dobrovolníka

!!! NOVÁ NABÍDKA DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI S VÝUKOU NĚMECKÉHO JAZYKA !!!

DOBROVOLNICTVÍ PŘES HRANICE
SRŮSTÁNÍ  V  EVROPĚ

– staňte se dobrovolníkem v mezinárodní dobrovolnické službě!

* Interkulturní otevírání se; odstraňování jazykových a kulturních bariér, životní příležitost v kariéře, osobním rozvoji a pracovních příležitostech

Dobrovolnictví je pozitivním obrazem Evropy a my vás zveme k jedinečné příležitosti prožít 1 rok v Německu, dobrovolně pracovat v organizaci, kterou si vyberete z široké nabídky, naučit se nebo zdokonalit svou němčinu a navázat kontakty pro váš další osobní a profesní rozvoj.

* Dobrovolnické služby

... umožníme vám zapojení do zajímavých projektů a doplňkových služeb v Německu. Vy přinesete inspiraci a posilu při každodenní práci německým organizacím. Můžete pomáhat zakládat a udržovat partnerství mezi německými a českými organizacemi. Zařízení získávají nové impulsy a zcela konkrétní podněty, jak se mohou v průběhu srůstající Evropy zlepšit a jak mohou svoje nabídky odpovídajícím způsobem sladit. Dobrovolníci obohacují všední život idealismem a energií.

Spolu s německým partnerem PARITÄTISCHE Freiwilligendienste Sachsen nabízíme:

  • o Vyhledání optimálního pracovního místa pro vás – propojení s organizací a její návštěvu.
  • o Proškolíme vás, vybavíme informacemi a bude vám pomáhat český a německý koordinátor.
  • o V průběhu roku se budete dále vzdělávat v oblasti jazyků, projektů, managementu.
  • o Zpracujeme s vámi všechnu dokumentaci, včetně sestavení smlouvy, mzdové agendy, vyplácení kapesného, sociálního pojištění pro dobrovolníky a další.
  • o Kompetentní poradenství a podporu pracovního místa a dobrovolníka v otázkách spojených s dobrovolnickou službou i podporu v případě konfliktů a v krizových případech.

V kostce: Zahájení a ukončení dobrovolnické služby: 01.09.2016 až 31.08. 2016

Věk dobrovolníků: mezi 18 a 30 lety (poradíme si i se starším zájemcem)

Týdenní pracovní doba: 35 hodin / 5 hodin pro osvojování jazyka

Vzdělávací dny pro dobrovolníky: 25 dnů; Počet dnů dovolené: 26 dnů

Příspěvek zájemce: vstupní administrativní poplatek 500 Kč v případě vážného zájmu

Podmínky: Dobrovolníkovi bude vyhledáno levné ubytování a bude disponovat s částkou 450 Eur

Kontakt: Dobrovolnické centrum, Slunečnice, o.s. tel:739 355 705,mail:tlustosova@slundecin.org
Dobrovolnické centrum, tel.: 606 512 905, mail: dcul@seznam.cz Německý partner: www.parisax-freiwilligendienste.deAKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

Pomoc při vedení kroužků:
(přímá práce s lidmi s postižením)
Fotbal, vaření, divadelní kroužek, plavání...
 
Program DOBRÉ ODPOLEDNE:
Dobrovolník jednou týdně tráví kus svého času s handicapovaným kamarádem.
 
Doprovody klientů při cestách MHD, vlakem
Dobrovolníci doprovázejí klienty při jejich cestách MHD či dráhou např. do tréninkových zaměstnání (Sdružení Jurta)
 
Účast v přeshraničním projektu s Diakonií Pirna „Člověk na hranici“ - organizování a účast na 
společných akcích (výlety, kreativní činnost, společné pobyty…)
 
Pomoc při akcích v tréninkové kavárně „Na Cestě“
 
VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ
do spolupracujících organizací
Agentura OAS - péče o seniory
NADĚJE, o.s.-společnost seniorům
Pedagogicko-psychologická poradna - práce s dětmi
Rodina a dítě-doučování školáků ZŠ
Raná péče-pomoc maminkám s malými dětmi
Magistrát-pomoc při doučování školáků ZŠ
Sdružení JURTA-volnočasové aktivity

dále
Pomoc při kulturních akcích:
Dobrovolníci připravují kulturní, sbírkové a jiné akce.
Např. festival spojených světů Kramle, Taneční zábavu na Střelnici
 
 
POKUD VÁS ZAUJALA MYŠLENKA, ŽE DOBROVOLNICTVÍ JE ČINNOST, KTERÁ NABÍZÍ POMOC DRUHÝM, NABÍZÍ SETKÁVÁNÍ SE SE ZAJÍMAVÝMI LIDMI PŘI RŮZNÝCH AKCÍCH, I  SEBEPOZNÁVÁNÍ A STANOVENÍ SI SVÝCH OSOBNÍCH MOŽNOSTÍ, PŘIJĎTE MEZI NÁS, TĚŠÍME SE NA VÁS:-)