Činnosti dobrovolníka

A co můžete získat?

Zkušenosti v oblasti péče o uživatele sociálních služeb, které vám už nikdo nevezme.  Nabízíme zprostředkování činností v přijímajících organizacích, jako např. společník dětem se zdravotním postižením od 0 do 7 let, společník seniorům, pomoc při školní přípravě, dále pomoc při činnostech pobočného spolku Slunečnice, Cesta do světa i přímá práce s klientem v programu „Dobré odpoledne“. Rádi vám pomůžeme s vaší povinnou školní praxí a zkušenostmi u nás si určitě můžete oživit i Váš životopis. Jsme akreditované dobrovolnické centrum, které je oprávněno vydávat potvrzení o dobrovolnické činnosti.

Co budete dělat ve Slunečnici?

Našim dobrovolníkům se snažíme najít práci, která je bude bavit. Pomáhat nám můžete s realizací kampaní, zajištěním stánků Slunečnice nebo různými úkoly v kanceláři. Je pouze na vás, jak náročnou práci si vyberete. Můžete pracovat na jednoduchých úkolech, u kterých si odpočinete a vyčistíte hlavu, ale můžete dělat i zodpovědnou práci na projektech. Nabízíme také stáže studentům a lidem, kteří chtějí získat praxi. Můžete obálkovat nebo přepisovat data. Můžete psát články, překládat, dělat analýzy a rešerše. Pojeďte s námi do Německa na festivaly.
Do naší činnosti se můžete zapojovat pravidelně, nárazově, během celého roku nebo sezónně. Je také možné pracovat pro nás z domova, z poboček nebo se přímo účastnit našich akcí.

Kontakt:
Dobrovolnické centrum, Slunečnice, z.s., Děčín
tel:739 355 705, mail: t.tlustosova@seznam.cz


POKUD VÁS ZAUJALA MYŠLENKA, ŽE DOBROVOLNICTVÍ JE ČINNOST, KTERÁ NABÍZÍ POMOC DRUHÝM, NABÍZÍ SETKÁVÁNÍ SE SE ZAJÍMAVÝMI LIDMI PŘI RŮZNÝCH AKCÍCH, I  SEBEPOZNÁVÁNÍ A STANOVENÍ SI SVÝCH OSOBNÍCH MOŽNOSTÍ, PŘIJĎTE MEZI NÁS, TĚŠÍME SE NA VÁS:-)